آموزش

در این بخش می توانید به آمار و اطلاعاتی در زمینه چگونگی آموزش و فرهنگ سازی در زمینه پسماند آشنا شوید .

اطلاعات بیشتر

اطلاعات جمع آوری زباله

در این بخش می توانید به اطلاعاتی از جمله تناژ روزانه و ماهیانه انواع زباله اعم از خشک و تر ، زنده گیری حیوانات بلا صاحب دسترسی داشته باشید

اطلاعات بیشتر

آشنایی با مدیریت پسماند

پسماند که در اصطلاح عامیانه به آن زباله گفته می شود ، به کلیه مواد زائد حاصل .....

اطلاعات بیشتر

 

 

تاریخ شهرداری منطقه1 شهرداری منطقه2 شهرداری منطقه3

 

شهرداری منطقه4

 

90/11/1

98760 80080 105330 60680

90/11/2

78290 87790 100670 65010

90/11/3

68200 83610 85960 58510

90/11/4

83670 81880 91400 55010

90/11/5

70390 64940 92890 58660

90/11/6

64710 84460 97030 48330

90/11/7

50970 64940 66240 45760

90/11/8

80040 88050 115890 67120

90/11/9

94230 89710 94160 66450

90/11/10

72820 92150 88390 61030

90/11/11

82410 72620 85130 75200

90/11/12

101350 84880 103620 68850

90/11/13

86020 76270 77930 60680

90/11/14

58790 64290 69510 44690

90/11/15

86410 95830 99170 69470

90/11/16

9100 99650 114750 61520

90/11/17

79810 83230 98670 51730

90/11/18

75860 72320 77480 45200

90/11/19

71680 83040 100680 53140

90/11/20

81740 72190 117530 58130

90/11/21

58450 71540 47110 40170

90/11/22

59820 73260 104910 73730

90/11/23

93950 105050 115930 58020

90/11/24

72160 74590 86800 66640

90/11/25

73290 59550 82630 55710

90/11/26

       

90/11/27

       

90/11/28

       

90/11/29

       

90/11/30

       
         

 

معرفی مدیر عامل

 

مدیر عامل سازمان  مدیریت پسماند شهرداری کرمان

علیرضا ریاضی

حاضرين در سايت

ما 61 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top