مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تشریح کرد:

اقدامات پیشگیرانۀ سازمان پسماند برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان، اقدامات پیشگیرانۀ این سازمان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را تشریح کرد.

 علیرضا ریاضی در خصوص اقدامات لازم در زمینۀ ضدعفونی‌کردن بخش‌های مختلف سازمان مدیریت پسماند گفت: ساختمان اداری، محوطۀ سازمان، اطراف باسکول، ورودی سازمان، ورودی معدن زباله و اتاق نگهبانی به‌طور کامل ضدعفونی شده است.

وی افزود: خرید لوازم یک‌بارمصرف، دستکش و الکل برای بهداشت کارکنان، تهیۀ ماسک و دستکش برای کارکنان سایت لندفیل، ضدعفونی محوطۀ تعمیرگاه و ساختمان اداری تعمیرگاه، پیگیری برای تهیۀ مواد ضدعفونی‌کننده از دانشکده داروسازی، نصب پوسترهای آموزشی، از دیگر اقدامات سازمان پسماند برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این سازمان است.